ทัวร์ภูเก็ต

ทัวร์ภูเก็ต : ทัวร์เกาะรายา เกาะเฮ

ทัวร์ภูเก็ต โปรแกรมทัวร์ทะเล วันเดียว 2 เกาะ ทัวร์เกาะรายา เกาะเฮ เดินทางจากภูเก็ต โดยเรือเร็ว เล่นน้ำ พักผ่อนริมหาด ดำผิวน้ำชมปะการัง และสนุกกิจกรรมทางน้ำ ทัวร์ภูเก็ต พร้อมรถรับส่ง อาหารกลางวัน ราคาคนไทย เที่ยวภูเก็ต
ชื่อทัวร์ ทัวร์เกาะรายา เกาะเฮ
กำหนด ทัวร์ภูเก็ต วันเดียว
พาหนะ เรือเร็ว
กิจกรรม เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ พักผ่อนริมชายหาด
เดินทาง สามารถเดินทางได้ทุกวัน
จำนวน ตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป
ราคาผู้ใหญ่ / ท่าน
ราคาเด็ก / ท่าน
1,200.- บาท
1,000.- บาท
e-mail : h.phuket@gmail.com
e-mail : h.phuket@hotmail.com
ภาพสถานที่ท่องเที่ยวทะเล
เกาะรายา
เกาะรายา
   
เกาะรายา
เกาะรายา
   
เกาะเฮ
เกาะเฮ
   
เกาะเฮ
เกาะเฮ
โปรแกรมทัวร์เกาะรายา เกาะเฮ
08.00 น.
รถรอรับโรงแรม เพื่อส่งท่าเรือ
09.30 น.
เดินทางสู่ เกาะรายา
10.00 น.
ถึงหาดขอนแค สัมผัสชายหาด
  เพลินเล่นน้ำ ดำผิวน้ำ พักผ่อน
ล่องเรือรอบเกาะรายา หยุดเล่นน้ำ
ดำผิวน้ำ ชมปะการัง ปลาสวยงาม
แวะหาดสยาม พักผ่อนชายหาด
12.30 น.
เดินทางสู่ เกาะเฮ
13.00 น.
ถึงเกาะเฮ รับประทานอาหารกลางวัน
  พักผ่อนริมหาดชายหาดบนเกาะเฮ
เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง ปลา
สนุกกีฬาทางน้ำ ( ซื้อเพิ่ม )
16.00 น.
เดินทางกลับสู่ ภูเก็ต
16.30 น.
ถึงท่าเรือ รถรอรับส่งกลับโรงแรม
โปรแกรมทัวร์ รวมรายการต่อไปนี้
รถรับส่ง ตัวเมือง หาดป่าตอง หาดกะตะ หาดกะรน
อาหารกลางวัน ผลไม้ เครื่องดื่ม ชา กาแฟ
อุปกรณ์ดำผิวน้ำ หน้ากาก ท่อหายใจ เสื้อชูชีพ
มัคคุเทศก์ประจำโปรแกรมทัวร์เรือ
ประกันภัยรวมทางทะเล ( บริษัทเรือ )
 
หมายเหตุ
โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสม
รถรับส่ง เรือเที่ยวทะเลเดินทางร่วมกับบุคคลอื่น
รถรับส่งนอกบริเวณที่ระบุ ต้องจ่ายเพิ่ม
เด็กอายุ 3-9 ปี ส่วนสูงไม่เกิน 90 ซม.
ราคาทัวร์ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยเท่านั้น
 
โปรแกรมทัวร์ ไม่รวมรายการต่อไปนี้
อุปกรณ์ ไม่รวมตีนกบ เก้าอี้ชายหาด
ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติฯ ( ถ้ามี )
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ( ถ้ามี )
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 
ชื่อธนาคาร
ชื่อบัญชี
เลขที่บัญชี
ธ.กสิกรไทย
ศุภชัย ศรีสัจจัง
002 - 3 - 68027 - 0
ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต วันเดียว
ทัวร์เกาะพีพี ไข่นอก
ทัวร์เกาะรายา ทัวร์เกาะเฮ
ทัวร์เกาะรายา เกาะเฮ ทัวร์พังงา
ทัวร์เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย
ทัวร์แคนนู พังงา ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน
ทัวร์ภูเก็ตรอบเกาะ ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี
© Copyright 2005 - 2018. All Right Reserved.