ทัวร์ภูเก็ต

ทัวร์ภูเก็ต

ทัวร์เกาะไข่นอก ไข่ใน ไข่นุ้ย ( เรือเร็ว )
ทัวร์เกาะรายา เกาะเฮ ( เรือเร็ว )
ทัวร์เกาะเฮ ( เรือเร็ว )
ทัวร์เกาะรายา ( เรือเร็ว )
ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี
ทัวร์ภูเก็ตเที่ยวรอบเกาะ ( รถยนต์ )
 

ทัวร์กระบี่

ทัวร์เกาะพีพี ( เรือใหญ่ )
ทัวร์เกาะพีพี อ่าวมาหยา ไข่นอก ( เรือเร็ว )
 

ทัวร์พังงา

ทัวร์พังงา พายแคนนู เกาะนาคา ( เรือเร็ว )
ทัวร์แคนนู อ่าวพังงา ( เรือใหญ่ )
ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน ( เรือเร็ว )
 

ภาพถ่าย ภูเก็ต

ภาพลูกค้า ทัวร์ภูเก็ต
ภาพลูกค้า เที่ยวภูเก็ต
ภาพ แหล่งท่องเที่ยวภูเก็ต
ภาพ สถานที่ท่องเที่ยวภูเก็ต
ภาพ ประเพณีถือศิลกินผัก ภูเก็ต

เที่ยวภูเก็ต : ทัวร์เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย เรือเร็ว

ทัวร์เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย
เกาะไข่นอก
เกาะไข่
     
เที่ยวภูเก็ต เกาะไข่นอก
ท่องเที่ยวภูเก็ต เกาะไข่
ทัวร์ภูเก็ต เกาะไข่
 
เที่ยวภูเก็ต ทัวร์ทะเล วันเดียว 3 เกาะ ทัวร์เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย แหล่งท่องเที่ยวทะเลภูเก็ต พักผ่อนเดินทางโดย ทัวร์ภูเก็ต เรือเร็ว สู่ เกาะไข่นอก เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง สนุกกับเหล่าฝูงปลาสวยงามที่แวกว่ายบริเวณริมหาด ชมโลกใต้ท้องทะเลบริเวณเกาะไข่นุ้ย ปะการังหลากสี สัตว์น้ำนานาชนิด พักผ่อนบนเกาะไข่ใน ( โปรแกรมเลือกได้ แบบเต็มวัน และครึ่งวัน ) ราคาสุดคุ้มพร้อมรถรับส่ง อาหารกลางวัน ราคาคนไทย เที่ยวภูเก็ต ทีมงาน ทัวร์ภูเก็ต
 
โปรแกรม เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย เรือเร็ว แบบเต็มวัน
08.00 น. รถรอรับบริเวณโรงแรม เพื่อส่งท่าเรือ
  เดินทางถึงบริเวณท่าเรือ รับบริการเครื่องดื่ม ชา กาแฟ
  พร้อมรับฟังข้อมูล เกี่ยวกับโปรแกรมทัวร์
09.30 น. ออกเดินทางโดยเรือเร็ว สู่เกาะไข่ เกาะกลางอันดามัน
  เดินทางถึงบริเวณ เกาะไข่ใน เป็นส่วนหนึ่งของเกาะไข่
  สนุกกับการเล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง ปลาสวยงาม
  พร้อมพักผ่อนกับธรรมชาติบนชายหาด
  จากนั้น รับประทานอาหารกลางวัน บนเกาะไข่ใน
  อิ่มกับอาหารแล้ว จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัยบริเวณชายหาด
  จากนั้นออกเดินทางโดยเรือเร็ว จากเกาะไข่ใน สู่เกาะไข่นุ้ย
  เดินทางถึงบริเวณ เกาะไข่นุ้ย
  ซึ่งเป็นบริเวณที่มีปะการัง และสัตว์น้ำ
  สนุกกับการว่ายน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง
  ปลาสวยงาม และสัตว์น้ำนานาชนิด
  จากนั้นออกเดินทางต่อสู่ เกาะไข่นอก
  เดินทางถึงบริเวณ เกาะไข่นอก
  สัมผัสพื้นทรายขาวละเอียดบนชายหาด
  สนุกกับการเล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง
  และปลาสวยงามนานาชนิด
  ที่แวกว่ายบริเวณริมชายหาด พร้อมพักผ่อนชายหาด
15.45 น. ออกเดินทางโดยเรือเร็ว สู่ภูเก็ต
  เดินทางถึงบริเวณท่าเรือภูเก็ต
  รถรอรับเพื่อส่งโรงแรม ที่พัก
 
โปรแกรม เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย เรือเร็ว แบบครึ่งวันเช้า
07.30 น. รถรอรับบริเวณโรงแรม เพื่อส่งท่าเรือ
  เดินทางถึงบริเวณท่าเรือ รับบริการเครื่องดื่ม ชา กาแฟ
  พร้อมรับฟังข้อมูล เกี่ยวกับโปรแกรมทัวร์
08.30 น. ออกเดินทางโดยเรือเร็ว สู่เกาะไข่
08.50 น. เดินทางถึงบริเวณ เกาะไข่นุ้ย
  สัมผัสกับโลกใต้ทะเล ดำผิวน้ำ ชมปะการัง ปลาสวยงาม
  สัตว์น้ำนานาชนิด ซึงเป็นบริเวณที่สวยงามมาก
10.00 น. จากนั้นออกเดินทางจากเกาะไข่นุ้ย สู่เกาะไข่ใน
  เดินทางถึงบริเวณ เกาะไข่ใน พักผ่อนบนชายหาด
  พร้อมสนุกกับการเล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง
11.30 น. ออกเดินทางจาก เกาะไข่ใน สู่ เกาะไข่นอก
  เดินทางถึงบริเวณเกาะไข่นอก สัมผัสพื้นทรายขาวละเอียด
  พักผ่อนบริเวณริมชายหาด กับธรรมชาติ
  พร้อมเล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง และปลาสวยงามริมหาด
  จากนั้นออกเดินทางโดยเรือเร็ว กลับสู่ภูเก็ต
13.20 น. ถึงบริเวณท่าเรือ ภูเก็ต
  รถรอรับเพื่อส่งกลับโรงแรม ที่พัก
 
โปรแกรม เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย เรือเร็ว แบบครึ่งวันบ่าย
12.00 น. รถรอรับบริเวณโรงแรม เพื่อส่งท่าเรือ
  เดินทางถึงบริเวณท่าเรือ รับบริการเครื่องดื่ม ชา กาแฟ
  พร้อมรับฟังข้อมูล เกี่ยวกับโปรแกรมทัวร์
13.30 น. ออกเดินทางโดยเรือเร็ว สู่เกาะไข่
13.50 น. เดินทางถึงบริเวณ เกาะไข่นุ้ย
  สัมผัสกับโลกใต้ทะเล ดำผิวน้ำ ชมปะการัง ปลาสวยงาม
  สัตว์น้ำนานาชนิด ซึงเป็นบริเวณที่สวยงามมาก
15.15 น. จากนั้นออกเดินทางจากเกาะไข่นุ้ย สู่เกาะไข่ใน
  เดินทางถึงบริเวณ เกาะไข่ใน พักผ่อนบนชายหาด
  พร้อมสนุกกับการเล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง
16.30 น. ออกเดินทางจาก เกาะไข่ใน สู่ เกาะไข่นอก
  เดินทางถึงบริเวณเกาะไข่นอก สัมผัสพื้นทรายขาวละเอียด
  พักผ่อนบริเวณริมชายหาด กับธรรมชาติ
  พร้อมเล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง และปลาสวยงามริมหาด
  จากนั้นออกเดินทางโดยเรือเร็ว กลับสู่ภูเก็ต
18.30 น. ถึงบริเวณท่าเรือ ภูเก็ต
  รถรอรับเพื่อส่งกลับโรงแรม ที่พัก
 
โปรแกรมทัวร์เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย เต็มวัน / ครึ่งวัน
กิจกรรม : เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง ปลาสวยงามริมหาด พักผ่อนชายหาด
พาหนะ : เรือเร็ว ( Speed boat )
จำนวน : ตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป
บริการ : สามารถเดินทางได้ทุกวัน
 
ท่องเที่ยวทัวร์เต็มวัน
ราคาทัวร์ ผู้ใหญ่ท่านละ 1,000.-
ราคาทัวร์ เด็กท่านละ 900.-
 
ท่องเที่ยวทัวร์ครึ่งวัน
ราคาทัวร์ ผู้ใหญ่ท่านละ 800.-
ราคาทัวร์ เด็กท่านละ 700.-
 
e-mail : h.phuket@gmail.com - e-mail :h.phuket@hotmail.com
 
โปรแกรมทัวร์รวมรายการต่อไปนี้
รถรับส่ง ตัวเมือง หาดป่าตอง หาดกะตะ หาดกะรน ( นอกเหนือดังกล่าวจ่ายเพิ่ม )
อาหารกลางวัน ผลไม้ เครื่องดื่ม ชา กาแฟ
อุปกรณ์ดำผิวน้ำ หน้ากาก ท่อหายใจ เสื้อชูชีพ ( ยกเว้นตีนกบ เก้าอี้ชายหาด )
มัคคุเทศก์ประจำโปรแกรมทัวร์เรือ
ประกันภัยรวมทางทะเล ( บริษัทเรือ )
 
หมายเหตุ
โปรแกรมทะเล อาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับสภาพ อากาศ คลื่น ลม ทะเล
รถรับส่งท่าเรือ เรือท่องเที่ยวทะเล เป็นการเดินทางร่วมกับบุคคลอื่น
เด็กอายุตั้งแต่ 3-9 ปี หรือส่วนสูงไม่เกิน 90 ซม.
ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยเท่านั้น ( กรณีชาวต่างชาติ จ่ายเพิ่ม )
ราคาทัวร์ไม่รวม ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
กรณีลูกค้าองค์กร ราคาทัวร์ไม่รวม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
การจองทัวร์ โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร เพื่อยืนยันการจองทัวร์เท่านั้น
ราคาทัวร์ ไม่รวม ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
 
ติดต่อสอบถาม จองทัวร์ภูเก็ต
ธนาคาร
สาขา
ชื่อบัญชี
เลขที่บัญชี
ไทยพาณิชย์
บิ๊กซี ภูเก็ต
ธนัชชา ศรีสัจจัง
795 - 241260 - 6
กสิกรไทย
สามกอง ภูเก็ต
ศุภชัย ศรีสัจจัง
002 - 3 - 68027 - 0
 
© Copyright 2005 - 2018. All Right Reserved.