ทัวร์ภูเก็ต

เที่ยวภูเก็ต

ทัวร์เกาะรายา เกาะเฮ ( เรือเร็ว )
ทัวร์เกาะเฮ ( เรือเร็ว )
ทัวร์เกาะรายา ( เรือเร็ว )
ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี
ทัวร์ภูเก็ตเที่ยวรอบเกาะ ( รถยนต์ )
 

เที่ยวกระบี่

ทัวร์เกาะพีพี ( เรือใหญ่ )
ทัวร์เกาะพีพี อ่าวมาหยา ไข่นอก ( เรือเร็ว )
 

เที่ยวพังงา

ทัวร์พังงา พายแคนนู เกาะนาคา ( เรือเร็ว )
ทัวร์แคนนู อ่าวพังงา ( เรือใหญ่ )
ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน ( เรือเร็ว )
 

ภาพถ่าย ภูเก็ต

ภาพลูกค้า ทัวร์ภูเก็ต
ภาพลูกค้า เที่ยวภูเก็ต
ภาพ แหล่งท่องเที่ยวภูเก็ต
ภาพ สถานที่ท่องเที่ยวภูเก็ต
ภาพ ประเพณีถือศิลกินผัก ภูเก็ต

เที่ยวภูเก็ต : ทัวร์ภูเก็ตรอบเกาะ

ทัวร์ภูเก็ต ถนนถลาง
เที่ยวภูเก็ต แหลมพรหมเทพ
แหลมพรหมเทพ ภูเก็ต
     
ท่องเที่ยวภูเก็ต จุดชมวิว 3 อ่าว
วัดฉลอง ภูเก็ต
วัดฉลอง ภูเก็ต
 
เที่ยวภูเก็ต โปรแกรมทัวร์ภูเก็ตรอบเกาะ ชมทิวทัศน์เมืองภูเก็ต ชมวิวเขารัง ถนนเมืองเก่า อาคารชิโนโปตุกีส หาดป่าตอง หาดกะตะ หาดกะรน จุดชมวิว 3 อ่าว นมัสการหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง และชมทิวทัศน์แหลมพรหมเทพ เที่ยวภูเก็ต รูปแบบส่วนตัวเฉพาะคุณเท่านั้น ในราคาคนไทย เที่ยวภูเก็ต กับทัวร์ภูเก็ต
 
โปรแกรมทัวร์ภูเก็ตรอบเกาะ
14.30 น. รถรอรับบริเวณโรงแรม เพื่อท่องเที่ยวภูเก็ต
  ชมตัวเมืองภูเก็ตภาพมุมสูง บริเวณเนินเขากลางเมือง " เขารัง "
  สัมผัสธรรมชาติพรรณไม้ และทิวทัศน์โดยรอบเมืองภูเก็ตมุมกว้าง
  จากนั้นชมเส้นทางเมืองเก่า บริเวณถนนถลาง อาคารชิโนโปตุกีส
  และถนนสายแรกของจังหวัดภูเก็ต ที่ไร้เสาไฟฟ้า
  ชิมความอร่อยกับอาหารและขนมพื้นบ้านจากคนท้องถิ่น
  จากนั้นแวะโรงงานเม็ดมะม่วงหิมพานต์
  ชมและเลือกซื้อสินค้าแปรรูป
  และผลิตภัณฑ์มุกแท้ของจังหวัดภูเก็ต
  นมัสการ หลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง วัดคู่เมืองภูเก็ต
  จากนั้นนมัสการ และชมพระมหาเจดีย์ สามารถชมทิวทัศน์วัดฉลองจากด้านบน
  ย้อนชมกุฏิหลวงพ่อแช่ม และเครื่องใช้
  ภายในเรือนไทยไม้สักทั้งหลัง
  สัมผัสแหล่งท่องเที่ยวภูเก็ตที่มีชื่อเสียง หาดป่าตอง
  และชายหาดที่มีแนวยาวติดกัน หาดกะตะ หาดกะรน
  แวะจุดชมวิว 3 อ่าว บริเวณนี้สามารถมองเห็น
  หาดกะตะน้อย หาดกะตะ หาดกะรน
  จากนั้นชมทิวทัศน์บริเวณแหลมพรหมเทพ จุดชมวิวที่สวยที่สุด
  และสัมผัสบรรยากาศยามพระอาทิตย์อำลาขอบฟ้า
  บริเวณปลายแหลม
  ชมภายในประภาคาร กาญจนภิเษก บริเวณเนินเขา
19.00 น. จากนั้นออกเดินทางกลับสู่โรงแรม
  เดินทางถึงโรงแรมที่พัก
 
โปรแกรมทัวร์ภูเก็ตรอบเกาะ
กิจกรรม : ชมทิวทัศน์ อาคารชิโนโปตุกีส ทะเลภูเก็ต วัด แหลมพรหมเทพ
พาหนะ : รถยนต์ปรับอากาศ
จำนวน : ตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป
บริการ : สามารถเดินทางได้ทุกวัน
 
ราคาท่องเที่ยวแบบส่วนตัว ( เหมาคัน )
ราคารถยนต์ประเภทเก๋ง ปรับอากาศ คันละ 2,300.-
ราคารถยนต์ประเภท รถตู้ ปรับอากาศ คันละ 2,800.-
 
e-mail : h.phuket@gmail.com - e-mail :h.phuket@hotmail.com
 
โปรแกรมทัวร์รวมรายการต่อไปนี้
รถรับส่ง โรงแรม สถานที่ท่องเที่ยว ตามระบุในโปรแกรม
รถปรับอากาศ พนักงานขับ และน้ำมัน
เดินทางท่องเที่ยวแบบ ส่วนตัวเฉพาะกลุ่มเท่านั้น
 
หมายเหตุ
โปรแกรมท่องเที่ยว สถานที่ เวลา อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
กรณีรถเก๋ง จำนวนผู้ท่องเที่ยวไม่เกิน 3 ท่าน
กรณีรถตู้ จำนวนผู้ท่องเที่ยวไม่เกิน 6 ท่าน ( กรณีเกินจ่ายเพิ่ม )
ระยะเวลาท่องเที่ยวโปรแกรมไม่เกิน 5 ชั่วโมง ( กรณีเกินชั่วโมงละ 500.- บาท )
ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยเท่านั้น ( กรณีชาวต่างชาติ จ่ายเพิ่ม )
ราคาทัวร์ไม่รวม ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
กรณีลูกค้าองค์กร ราคาทัวร์ไม่รวม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
การจองทัวร์ โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร เพื่อยืนยันการจองทัวร์เท่านั้น
ราคาทัวร์ ไม่รวม ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
 
ติดต่อสอบถาม จองทัวร์ภูเก็ต
ธนาคาร
สาขา
ชื่อบัญชี
เลขที่บัญชี
ไทยพาณิชย์
บิ๊กซี ภูเก็ต
ธนัชชา ศรีสัจจัง
795 - 241260 - 6
กสิกรไทย
สามกอง ภูเก็ต
ศุภชัย ศรีสัจจัง
002 - 3 - 68027 - 0
 
© Copyright 2005 - 2018 . All Right Reserved.