ทัวร์ภูเก็ต

เที่ยวภูเก็ต วันเดียว

ทัวร์เกาะไข่นอก ไข่ใน ไข่นุ้ย ( เรือเร็ว )
ทัวร์เกาะรายา เกาะเฮ ( เรือเร็ว )
ทัวร์เกาะเฮ ( เรือเร็ว )
ทัวร์เกาะรายา ( เรือเร็ว )
ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี
ทัวร์ภูเก็ตเที่ยวรอบเกาะ ( รถยนต์ )
 

เที่ยวกระบี่ วันเดียว

ทัวร์เกาะพีพี ( เรือใหญ่ )
ทัวร์เกาะพีพี อ่าวมาหยา ไข่นอก ( เรือเร็ว )
 

เที่ยวพังงา วันเดียว

ทัวร์พังงา พายแคนนู เกาะนาคา ( เรือเร็ว )
ทัวร์แคนนู อ่าวพังงา ( เรือใหญ่ )
ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน ( เรือเร็ว )
 

ภาพถ่าย ภูเก็ต

ภาพลูกค้า ทัวร์ภูเก็ต
ภาพลูกค้า เที่ยวภูเก็ต
ภาพ แหล่งท่องเที่ยวภูเก็ต
ภาพ สถานที่ท่องเที่ยวภูเก็ต
ภาพ ประเพณีถือศิลกินผัก ภูเก็ต

เที่ยวภูเก็ต ท่องเที่ยวภูเก็ต : จองทัวร์ภูเก็ต เงือนไข

ข้อแนะนำรายละเอียดในการจองทัวร์
แจ้งประเภท โปรแกรมทัวร์ หรือรายการทัวร์ที่ต้องการ
แจ้งชื่อ จำนวนผู้ร่วมเดินทาง และแยก ผู้ใหญ่ เด็ก
แจ้งวันเดินทางถึง และกลับ พร้อมระบุประเภทที่ใช้การเดินทาง
กรณีเดินทางโดยสายการบิน ระบุเวลาถึงและเที่ยวบิน ทั้งไปและกลับ
กรณีเดินทางโดยรถประจำทาง ( รถทัวร์ ) โปรดระบุบริษัทรถ หมายเลขรถ เวลาถึง
กรณีเป็นแพ็คเกจทัวร์ หรือซื้อห้องพัก โปรดระบุประเภทเตียงที่ต้องการ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ เพื่อความสะดวกขอเป็นเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ ( มือถือ ) และอีเมลล์
 

การจองทัวร์

เมื่อเลือกโปรแกรมทัวร์ หรือประเภททัวร์ที่ต้องการแล้ว การจองทัวร์โดยชำระค่ามัดจำทัวร์ล่วงหน้า จำนวน 50 % ของยอดทั้งหมด โดยการโอนเงินผ่านธนาคารที่ระบุ หลังจากที่ได้ดำเนินการโอนเงิน เรียบร้อยแล้ว โปรดแจ้งให้ทางพนักงานทราบ เพื่อดำเนินการตอบกลับเอกสารรับเงินมายังท่าน และส่วนที่เหลือชำระเมื่อเดินทางถึงภูเก็ต ( ก่อนท่องเที่ยว )
 
หมายเหตุ ::
กรณีที่โปรแกรมทัวร์ที่ต้องการยังมิได้มีการโอนเงินค่ามัดจำทัวร์ โปรแกรมทัวร์นั้น ทางทีมงาน ขอสวงนสิทธิ์ถือว่า เป็นเพียงสถานะการสอบถาม หรือเสนอราคาเท่านั้นยังไม่ถือ เป็นการจองทัวร์เรียบร้อย ทางทีมงานไม่ขอรับผิดชอบ กรณีโปรแกรมทัวร์นั้น ๆ เกิดเต็ม หรือไม่สามารถดำเนินการให้บริการได
 
การยกเลิกทัวร์
การยกเลิกทัวร์ หลังจากที่มีการโอนเงินค่ามัดจำทัวร์แล้ว ขอเรียนชี้แจ้งดังต่อไปนี้
ยกเลิกล่วงหน้าก่อน 15 วันของวันเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้ 60% ของยอดโอน
ยกเลิกล่วงหน้าก่อน 7 วันของวันเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้ 30% ของยอดโอน
ยกเลิกล่วงหน้า น้อยกว่า 7 วันของวันเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำที่โอนมา
กรณีไม่มีการแสดงตน ในวันเดินทาง โดย ถือว่าสละสิทธิ์และไม่คืนเงินทัวร์นั้น
กรณีต้องการเลื่อนวันเดินทาง ต้องแจ้งก่อน อย่างน้อยก่อน 7 วัน ของวันเดินทาง
 
ธนาคาร
สาขา
ชื่อบัญชี
เลขที่บัญชี
ไทยพาณิชย์
บิ๊กซี ภูเก็ต
อ/ท
ธนัชชา ศรีสัจจัง
795 - 241260 - 6
กสิกรไทย
สามกอง ภูเก็ต
อ/ท
ศุภชัย ศรีสัจจัง
002 - 3 - 68027 - 0
 
e-mail : h.phuket@gmail.com , e-mail :h.phuket@hotmail.com
 
© Copyright 2005 - 2018. All Right Reserved.