ทัวร์ภูเก็ต

ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต วันเดียว

ทัวร์เกาะพีพี อ่าวมาหยา เกาะไข่นอก
เกาะพีพี มาหยา ไข่นอก
เดินทางโดยเรือเร็ว
ผู้ใหญ่ท่านละ 1,500.-
เด็กท่านละ 1,300.-
 
ทัวร์เกาะรายา เกาะเฮ
ทัวร์เกาะรายา เกาะเฮ
เดินทางโดยเรือเร็ว
ผู้ใหญ่ท่านละ 1,200.-
เด็กท่านละ 1,000.-
   
ทัวร์เกาะรายา
ทัวร์เกาะรายา
เดินทางโดยเรือเร็ว
ผู้ใหญ่ท่านละ 1,100.-
เด็กท่านละ 900.-
   
ทัวร์เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย
เกาะไข่นอก ไข่ใน ไข่นุ้ย
เดินทางโดยเรือเร็ว
ทัวร์เต็มวัน ( มีอาหาร )
ผู้ใหญ่ท่านละ 1,000.-
เด็กท่านละ 900.-
ทัวร์ครึ่งวัน ( ไม่มีอาหาร )
ผู้ใหญ่ท่านละ 800.-
เด็กท่านละ 700.-
 
ทัวร์พังงา แคนนู เกาะนาคา
อ่าวพังงา แคนนู เกาะนาคา
เดินทางโดยเรือเร็ว
ผู้ใหญ่ท่านละ 1,700.-
เด็กท่านละ 1,500.-
   
ทัวร์แคนนู อ่าวพังงา
ทัวร์แคนนู อ่าวพังงา
เดินทางโดยเรือใหญ่
ผู้ใหญ่ท่านละ 1.400.-
เด็กท่านละ 1,200.-
   
ทัวร์เกาะเฮ
ทัวร์เกาะเฮ
เดินทางโดยเรือเร็ว
ทัวร์เต็มวัน ( มีอาหาร )
ผู้ใหญ่ท่านละ 1,000.-
เด็กท่านละ 900.-
ทัวร์ครึ่งวัน ( ไม่มีอาหาร )
ผู้ใหญ่ท่านละ 800.-
เด็กท่านละ 700.-
   
ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี
ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี
ชมการแสดง
ราคาคนไทยเฉพาะ
 
ทัวร์ภูเก็ตรอบเกาะ
ทัวร์ภูเก็ตรอบเกาะ
รถยนต์ปรับอากาศ
เที่ยวแบบส่วนตัวเหมาคัน
   
ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน
ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน
เดินทางโดยเรือเร็ว
ผู้ใหญ่ท่านละ 2,100.-
เด็กท่านละ 1,600.-
ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต วันเดียว
ทัวร์เกาะพีพี ไข่นอก
ทัวร์เกาะรายา ทัวร์เกาะเฮ
ทัวร์เกาะรายา เกาะเฮ ทัวร์พังงา
ทัวร์เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย
ทัวร์แคนนู พังงา ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน
ทัวร์ภูเก็ตรอบเกาะ ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี
© Copyright 2005 - 2018. All Right Reserved.