ทัวร์ภูเก็ต

ทัวร์ภูเก็ต : ทัวร์เกาะไข่นอก ไข่ใน ไข่นุ้ย

ทัวร์ภูเก็ต โปรแกรมทัวร์ทะเล วันเดียว 3 เกาะ ทัวร์เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย เดินทางโดยเรือเร็ว พักผ่อนริมชายหาด เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง สนุกกับเหล่าฝูงปลาสวยงามมากมายริมชายหาด วันสบายๆ กับทัวร์ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต พร้อมรถรับส่ง อาหารกลางวัน ราคาเบาๆ เพื่อคนไทยกับทัวร์ภูเก็ต
ชื่อทัวร์ ทัวร์เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย
กำหนด ทัวร์ภูเก็ต วันเดียว
พาหนะ เรือเร็ว
กิจกรรม เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ พักผ่อน ปลาสวยงาม
เดินทาง สามารถเดินทางได้ทุกวัน
จำนวน ตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป
ประเภท
ผู้ใหญ่ / ท่าน
เด็ก / ท่าน
ทัวร์เต็มวัน
1,000.- บาท
900.- บาท
ทัวร์ครึ่งวัน
800.- บาท
700.- บาท
e-mail : h.phuket@gmail.com
e-mail : h.phuket@hotmail.com
ภาพสถานที่ท่องเที่ยวเกาะไข่
เกาะไข่นอก
เกาะไข่
   
เกาะไข่
เกาะไข่นอก
   
เกาะไข่นอก
เกาะไข่
โปรแกรมเกาะไข่นอก เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย ( เต็มวัน )
08.00 น.
รถรับโรงแรม เพื่อส่งท่าเรือ
  ถึงท่าเรือ รับเครื่องดื่ม ชา กาแฟ
09.30 น. สู่ เกาะไข่ใน เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ
  พักผ่อนชายหาด ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวันเกาะไข่ใน
เดินทางสู่ เกาะไข่นุ้ย เพื่อดำผิวน้ำ
ชมปะการัง ปลาสวยงาม สัตว์น้ำ
ออกเดินทางสู่ เกาะไข่นอก
ถึงเกาะไข่นอก พักผ่อนชายหาด
เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง
สนุกปลาสวยงามริมหาด
15.45 น.
เดินทางกลับสู่ภูเก็ต
  ถึงท่าเรือ รถรับส่งกลับโรงแรม
 
ทัวร์เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย ( ครึ่งวันเช้า )
07.30 น.
รถรับโรงแรม เพื่อส่งท่าเรือ
  ถึงท่าเรือ รับเครื่องดื่ม ชา กาแฟ
08.30 น.
สู่เกาะไข่นุ้ย เพื่อ ดำผิวน้ำ
  สัมผัสโลกใต้ท้องทะเล สัตว์น้ำ
10.00 น.
สู่ เกาะไข่ใน เพื่อพักผ่อนริมหาด
  เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง
11.30 น.
สู่ เกาะไข่นอก พักผ่อนชายหาด
  เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง
สนุกปลาสวยงามริมหาด
13.20 น.
เดินทางกลับสู่ภูเก็ต
  ถึงท่าเรือ รถรับส่งกลับโรงแรม
ทัวร์เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย ( ครึ่งวันบ่าย )
12.00 น.
รถรับโรงแรม เพื่อส่งท่าเรือ
  ถึงท่าเรือ รับเครื่องดื่ม ชา กาแฟ
13.30 น.
สู่ เกาะไข่นุ้ย เพื่อ ดำผิวน้ำ
  สัมผัสโลกใต้ท้องทะเล สัตว์น้ำ
15.15 น.
สู่ เกาะไข่ใน พักผ่อนริมหาด
  เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง
16.30 น.
สู่ เกาะไข่นอก พักผ่อนชายหาด
  เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง
สนุกปลาสวยงามริมหาด
18.30 น.
เดินทางกลับสู่ภูเก็ต
  ถึงท่าเรือ รถรับส่งกลับโรงแรม
 
โปรแกรมทัวร์รวมรายการต่อไปนี้
รถรับส่ง ตัวเมือง หาดป่าตอง หาดกะตะ หาดกะรน
อาหารกลางวัน ผลไม้ เครื่องดื่ม ชา กาแฟ
อุปกรณ์ดำผิวน้ำ หน้ากาก ท่อหายใจ เสื้อชูชีพ
มัคคุเทศก์ประจำโปรแกรมทัวร์เรือ
ประกันภัยรวมทางทะเล ( บริษัทเรือ )
 
หมายเหตุ
โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสม
รถรับส่ง เรือเที่ยวทะเลเดินทางร่วมกับบุคคลอื่น
ทัวร์ครึ่งวัน ไม่รวมอาหารกลางวัน
รถรับส่งนอกบริเวณที่ระบุ ต้องจ่ายเพิ่ม
เด็กอายุ 3-9 ปี ส่วนสูงไม่เกิน 90 ซม.
ราคาทัวร์ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยเท่านั้น
 
โปรแกรมทัวร์ไม่รวมรายการต่อไปนี้
อุปกรณ์ ไม่รวมตีนกบ เก้าอี้ชายหาด
ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติฯ ( ถ้ามี )
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ( ถ้ามี )
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 
ชื่อธนาคาร
ชื่อบัญชี
เลขที่บัญชี
ธ.กสิกรไทย
ศุภชัย ศรีสัจจัง
002 - 3 - 68027 - 0
ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต วันเดียว
ทัวร์เกาะพีพี ไข่นอก
ทัวร์เกาะรายา ทัวร์เกาะเฮ
ทัวร์เกาะรายา เกาะเฮ ทัวร์พังงา
ทัวร์เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย
ทัวร์แคนนู พังงา ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน
ทัวร์ภูเก็ตรอบเกาะ ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี
© Copyright 2005 - 2018. All Right Reserved.